gressvik-torg

Revitaliserer byens triveligste nabolag

ARKITEKTENS VISJON  //  05.07.22

Med Gressvik Torg ønsker vi å skape et sted for mennesker. Et sted hvor man kan møtes, og hvor man kan leve og bo. Et sted hvor mennesker trives.

Illustrasjon. Endringer kan forekommeIllustrasjon. Endringer kan forekomme


Nye Gressvik Torg er en kombinasjon av bolig og handel. 

Den nye handelsvirksomheten går i en handlegate fra nord til syd og møter eksisterende handel på et nytt sentralt torg. Dette blir en sentral møteplass for innbyggerne på hele Gressvik, samtidig som torget skaper mulighet for konserter og andre arrangementer. Slik skaper vi et levende bydelssentrum på Gressvik, som hele nabolaget vil få glede av. 

Arkitekturen er utformet med hensyn til livet som skal leves i og omkring bygningene på Gressvik Torg. Den høyeste delen av bygningene henvender seg mot den mer urbane delen av området mot nord og vest. Mot øst vil høyden på bygningene gradvis trappes ned for å skape en naturlig overgang mot eksisterende boligbebyggelse. Dette gir samtidig boligene og de tilhørende utearealene gode lysforhold.

Bygningene vil erstatte en nedslitt bygningsmasse og oppføres i forskjellige kombinasjoner av rød tegl. Mot vest langs Storveien skjermes boligbebyggelsen av et næringsbygg i lysere tegl, som danner prosjektets ytre grense. Dette bygget definerer en akse inn mot det eksisterende torget, samtidig som det gir støyskjerming for boligene. 


De nye boligene «løftes opp» én etasje over bygulvet. Dette for å skape en privat sfære for beboerne, hvor byens liv kan betraktes på en liten avstand.

Boligene vil fordeles over to bygg, «Ager» og «Julius», som rammer inn beboernes fellesarealer i en bolighage mot Løkkeveien i øst.

Bolighagen vil sammen med de to felles takterrassene på toppen av byggene fungere som hyggelige og rolige utearealer for beboerne på Gressvik Torg. Her vil det være gode muligheter både for avkobling og sosialt samvær med naboer og venner. I tillegg vil hver bolig ha minimum én privat balkong eller terrasse. Boligene vil også ha lyse og luftige planløsninger, hvor de fleste vil få vinduer i flere retninger. 

Gressvik Torg er en unik mulighet til å bo sentralt i byen med kort avstand til alle dens tilbud, samtidig som det hyggelige miljøet og identiteten til Gressvik bevares. Her vil man leve godt både i, ved siden av og på toppen av bygningene. Fremtidens Gressvik Torg er en levende bydel som skaper rammene for det gode liv.


Camilla Transel
Arkitekt/Partner
PLUS Arkitektur