gressvik-torg

ØNSKER DU Å BO MILJØVENNLIG?

Bergvarme gir lavere energikostnad i boligene på Gressvik Torg.

BÆREKRAFT SOM KVALITET // 14.10.22

Vi er opptatt av at du som bor på Gressvik Torg skal leve behagelig og bekymringsfritt i din nye bolig. Vi har derfor strukket oss langt for å levere smarte og bærekraftige løsninger, som både er bra for miljøet og gir deg lave energikostnader.


Bergvarme er en miljøvennlig og kostnadsbesparende energikilde som varmer opp boligene på Gressvik Torg med vannbåren gulvvarme, ved å utnytte solvarme som lagres i fjellet. En bergvarmepumpe i byggene høster varmen fra 22 energibrønner, med en dybde på 100-150 meter, via væskefylte plastslanger som senkes ned i borehullene. 

Gressvik Torg oppfyller også alle isolasjonskrav i den nyeste tekniske forskriften, som fører til et lavt energibehov. Moderne krav til materialer og byggemetoder gir boligene bedre inneklima og energieffektivitet. I tillegg til den vannbårne gulvvarmen, har boligene også balansert ventilasjon med varmegjenvinning.


Det er mange fordeler med vannbåren gulvvarme via bergvarme:

 

  • Den mest åpenbare fordelen med bergvarme er kostnadsbesparelsen, da bergvarme reduserer strømforbruket i hele Gressvik Torg-prosjektet med inntil to tredjedeler. Bergvarme har lang levetid, lave kostnader knyttet til drift og vedlikehold, og kan dekke opptil 90 % av boligenes oppvarmingsbehov.


  • Bergvarmepumpen er miljøvennlig da den bruker bærekraftig og fornybar solenergi som er lagret inne i fjellet. Via prosjektets syv bergvarmebrønner er tilgangen til denne energien er så godt som ubegrenset, siden temperaturen i fjellet holder seg stabil selv på kalde vintere.


  • Du får et bedre inneklima med vannbåren gulvvarme. Tradisjonelle oppvarmingssystemer kan forårsake dårlig inneklima som følge av brent støv og midd. Vannbåren gulvvarme er mer allergivennlig, da du unngår oppvirvling av støv eller fare for overoppheting og tørr luft.


  • En bergvarmepumpe er enkel å betjene, sørger for et stabilt innemiljø, og kan i tillegg brukes til kjøling på varme sommerdager. På Gressvik Torg leveres hver bolig med egne energimålere, med mulighet for avlesning for varmt tappevann og forbruk oppvarming.


  • Vannbåren gulvvarme gir en jevnere varmefordeling, og du kan dermed holde en lavere innetemperatur. Fordi varmen kommer fra gulvet, kjennes varmen der den trengs som mest: på føttene. Det fører til at trivselstemperaturen er 2-3 grader lavere enn ved bruk av mer tradisjonelle varmekilder